Eastleigh, Forest Green, Dagenham, Lincoln មានប្រៀបជាងគូប្រកួតនៅអង់គ្លេស Conference

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Conference ថ្ងៃនេះក្រុម Eastleigh, Forest Green, Dagenham , Lincoln ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមានសង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ ខ្លួន ។

Bromley(17) Vs Boreham(9)
Bromley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wrexham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dover ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ North ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Boreham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lincoln ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Woking ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Notts ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/11/15Bromley 1 – 2 Boreham
16/09/15Boreham 2 – 3 Bromley
04/04/15Bromley 2 – 1 Boreham
23/08/14Boreham 1 – 1 Bromley
22/02/14Bromley 2 – 1 Boreham
05/10/13Boreham 1 – 1 Bromley
ទស្សនៈWDW:Bromley 1 – 1 Boreham
ទស្សនៈPD:Bromley 0 – 2 Boreham

Dagenham(3) Vs Gateshead(11)
Dagenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aldershot ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Forest Green ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Halifax ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Gateshead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Maidstone ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Guiseley ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wrexham ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Dagenham1-1Gateshead
ទស្សនៈPD:Dagenham 3-2 Gateshead

Eastleigh(8) Vs York(20)
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Torquay ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barrow ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Swindon ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
York ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chester ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southport ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sutton ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Eastleigh 3 – 0 York
ទស្សនៈPD:Eastleigh 2 – 0 York

Guiseley (24) Vs Torquay(18)
Guiseley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Forest Green ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gateshead ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aldershot ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Torquay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Aldershot ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Eastleigh ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Southport ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Guiseley 4 – 3 Torquay
05/09/15Torquay 1 – 1 Guiseley
ទស្សនៈWDW:Guiseley 2 – 0 Torquay
ទស្សនៈPD:Guiseley 1 – 0 Torquay

Lincoln(2) Vs Aldershot(6)
Lincoln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boreham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chester ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Altrincham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Aldershot ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dagenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Guiseley ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Forest Green ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Lincoln 2 – 0 Aldershot
12/11/15Aldershot 1 – 2 Lincoln
17/01/15Lincoln 3 – 0 Aldershot
20/09/14Aldershot 1 – 0 Lincoln
01/03/14Aldershot 2 – 3 Lincoln
12/10/13Lincoln 0 – 1 Aldershot
ទស្សនៈWDW:Lincoln 2 – 0 Aldershot
ទស្សនៈPD:Lincoln 2 – 0 Aldershot

Macclesfield (10) Vs Forest Green(1)
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chester ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Maidstone ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Walsall ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Forest Green ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Solihull ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dagenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Aldershot ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Forest Green2-1Macclesfield
19/09/15Macclesfield4-1Forest Green
11/04/15Forest Green3-1Macclesfield
04/10/14Macclesfield2-2Forest Green
16/04/14Macclesfield1-2Forest Green 12/10/13Forest Green2-3Macclesfield
ទស្សនៈWDW:Macclesfield0-1Forest Green
ទស្សនៈPD:Macclesfield2-2Forest Green

Solihull(15) Vs Dover(7)
Solihull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Forest Green ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Braintree ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Yeovil ២-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Dover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bromley ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tranmere ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cambridge ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Solihull 1 – 2 Dover
ទស្សនៈPD:Solihull 2 – 2 Dover

Southport(19) Vs Maidstone(16)
Southport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ York ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Torquay ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Fleetwood ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Maidstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មមើ Sutton ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Macclesfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rochdale ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Southport 0-1 Maidstone
ទស្សនៈPD:Southport 0 – 1 Maidstone

Sutton(13) Vs Barrow(5)
Sutton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Maidstone ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ York ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dartford ៦-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wrexham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Eastleigh ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Taunton ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Sutton 0 – 1 Barrow
ទស្សនៈPD:Sutton 2 – 2 Barrow ៕

halifax

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print