Halifax, Swindon, Bristol, Newport, Rochdale ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួត របស់ខ្លួននៅអង់គ្លេស FA Cup ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

halifax-0-0-dagenham

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស FA Cup ថ្ងៃនេះក្រុម Halifax, Swindon, Bristol, Newport, Rochdale ជាក្រុម ដែលមានប្រវត្តិល្អនិងប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Halifax Vs Dagenham
Halifax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brackley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dagenham ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kidderminster ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Dagenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Forest Green ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Halifax ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gateshead ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Dagenham 0 – 0 Halifax
30/12/06Dagenham 1 – 0 Halifax
19/09/06Halifax 3 – 1 Dagenham
01/04/06Dagenham 1 – 0 Halifax
12/11/05Halifax 3 – 0 Dagenham
28/12/04Halifax 2 – 2 Dagenham
25/09/04Dagenham 4 – 2 Halifax

Solihull Vs Yeovil
Solihull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Braintree ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Yeovil ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Dover ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Solihull ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reading U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Stevenage ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Yeovil 2 – 2 Solihull

Wimbledon Vs Bury
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bury ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newport ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wimbledon ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Stoke U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Southend ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Bury 2 – 2 Wimbledon
19/10/16Bury 1 – 2 Wimbledon
25/04/15Bury 2 – 0 Wimbledon
11/10/14Wimbledon 3 – 2 Bury
22/02/14Wimbledon 0 – 1 Bury
23/11/13Bury 1 – 1 Wimbledon

Swindon Vs Eastleigh
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Eastleigh ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Exeter ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Charlton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barrow ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Swindon ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ York ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Eastleigh 1 – 1 Swindon

Bristol Vs Crawley
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crawley ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Millwall ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southampton U23 ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cambridge ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Crawley 1 – 1 Bristol
02/04/16Bristol 3 – 0 Crawley
21/11/15Crawley 2 – 1 Bristol
09/01/14Crawley 1 – 2 Bristol
07/12/13Bristol 0 – 0 Crawley
14/01/12Bristol 0 – 0 Crawley
03/09/11Crawley 4 – 1 Bristol

Crewe Vs Cheltenham
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cheltenham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chesterfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Plymouth ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crewe ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bolton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hartlepool ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Cheltenham 1 – 1 Crewe
27/08/16Cheltenham 2 – 0 Crewe
27/05/12Cheltenham 0 – 2 Crewe
21/04/12Crewe 1 – 0 Cheltenham
26/10/11Cheltenham 0 – 1 Crewe
02/04/11Crewe 8 – 1 Cheltenham

Barrow Vs Taunton
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eastleigh ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Taunton ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sutton ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Taunton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Slimbridge ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barrow ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bishop’s ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Taunton 2 – 2 Barrow

Newport Vs Alfreton
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alfreton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wimbledon ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Carlisle ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Alfreton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Slimbridge ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barrow ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bishop’s ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Alfreton 1 – 1 Newport
13/04/13Newport 2 – 0 Alfreton
10/11/12Alfreton 4 – 3 Newport
21/04/12Newport 1 – 0 Alfreton
07/12/11Alfreton 3 – 2 Newport

Rochdale Vs Maidstone
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Maidstone ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hartlepool ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bradford ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Maidstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Macclesfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rochdale ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southport ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Maidstone 1 – 1 Rochdale

Notts Vs Boreham
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Boreham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sunderland U23 ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackpool ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Boreham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Woking ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Notts ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bromley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Boreham 2 – 2 Notts

Coventry Vs Morecambe
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Morecambe ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wycombe ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Scunthorpe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Coventry ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bradford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wycombe ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/11/16Morecambe 1-1 Coventry
01/12/12Coventry 2-1 Morecambe
11/08/10Morecambe 2-0 Coventry

Fleetwood Vs Southport
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Southport ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Carlisle ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Port Vale ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Southport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Torquay ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fleetwood ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Maidstone ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/11/16Southport 0 – 0 Fleetwood
01/01/12Southport 0- 6 Fleetwood
26/12/11Fleetwood 2 – 2 Southport
28/12/10Fleetwood 2- 0 Southport
28/08/10Southport 1- 0 Fleetwood
01/01/10Fleetwood 4- 0 Southport
26/12/09Southport 5- 0 Fleetwood

halifax-0-0-dagenham1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print