ជម្រុះ World Cup នៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងក្រុម Chile ប៉ះ Uruguay ខណៈ Argentina, Brazil មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

chile-0-0-colombia

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup នៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងក្រុមខ្លាំង Chile ស្វាគមន៍ Uruguay ។ ចំណែកក្រុម Argentina, Brazil ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ ខ្លួន ។

Chile Vs Uruguay
Chile ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ecuador ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Peru ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Colombia ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Uruguay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Venezuela ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Colombia ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ecuador ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Uruguay 3 – 0 Chile
25/06/15Chile 1 – 0 Uruguay
19/11/14Chile 1 – 2 Uruguay
27/03/13Chile 2 – 0 Uruguay
12/11/11Uruguay 4 – 0 Chile
09/07/11Uruguay 1 – 1 Chile

Argentina Vs Colombia
Argentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Peru ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Paraguay ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brazil ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Colombia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Paraguay ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Uruguay ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chile ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Colombia 0 – 1 Argentina
27/06/15Argentina 0 – 0 Colombia
08/06/13Argentina 0 – 0 Colombia
16/11/11Colombia 1 – 2 Argentina
07/07/11Argentina 0 – 0 Colombia
07/06/09Argentina 1 – 0 Colombia
21/11/07Colombia 2 – 1 Argentina

Peru Vs Brazil
Peru ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Argentina ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chile ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Paraguay ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Brazil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bolivia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Venezuela ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Argentina ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/06/16Brazil 0 – 1 Peru
18/11/15Brazil 3 – 0 Peru
15/06/15Brazil 2 – 1 Peru
02/04/09Brazil 3 – 0 Peru
19/11/07Peru 1 – 1 Brazil
27/03/05Brazil 1 – 0 Peru
16/11/03Peru 1 – 1 Brazil

Bolivia Vs Paraguay
Bolivia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brazil ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ecuador ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Venezuela ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Paraguay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colombia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Argentina ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Peru ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Paraguay 2 – 1 Bolivia
07/09/13Paraguay 4 – 0 Bolivia
10/06/12Bolivia 3 – 1 Paraguay
08/06/11Paraguay 0 – 0 Bolivia
05/06/11Bolivia 0 – 2 Paraguay
06/09/09Paraguay 1 – 0 Bolivia
19/06/08Bolivia 4 – 2 Paraguay

Ecuador Vs Venezuela
Ecuador ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chile ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bolivia ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Uruguay ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Venezuela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uruguay ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brazil ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bolivia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Venezuela 1 – 3 Ecuador
17/10/12Venezuela 1 – 1 Ecuador
08/10/11Ecuador 2 – 0 Venezuela
10/07/11Venezuela 1 – 0 Ecuador
18/11/10Ecuador 4 – 1 Venezuela
08/09/10Venezuela 1 – 0 Ecuador
16/10/08Venezuela 3 – 1 Ecuador

chile-0-0-colombia-1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print