បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Mainz, Darmstadt, Moncheng មានសង្ឃឹមឈ្នះ

ចែករំលែក៖

moncheng-0-3-hertha-1

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Mainz, Darmstadt, Moncheng ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួតសង្ឃឹមឈ្នះទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីចុងសប្តាហ៍នេះ ។ ចំណែកក្រុម Dortmund ស្វាគមន៍អតីតជើងឯក Bayern Münich ។

Moncheng(11) Vs Köln(6)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Frankfurt ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Celtic ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hertha ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Köln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hamburger ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Frankfurt ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Moncheng 1 – 0 Köln
19/09/15Köln 1 – 0 Moncheng
14/02/15Moncheng 1 – 0 Köln
21/09/14Köln 0 – 0 Moncheng
15/04/12Moncheng 3 – 0 Köln
26/11/11Köln 0 – 3 Moncheng
ទស្សនៈWDW:Moncheng 1 – 1 Köln
ទស្សនៈPD:Moncheng 1 – 1 Köln
ទស្សនៈAsianB: Köln អាចឈ្នះ

Mainz (10) Vs Freiburg(9)
Mainz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Anderlecht ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Karbach ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Freiburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bremen ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wolfsburg ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sandhausen ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/04/15Freiburg 2 – 3 Mainz
15/01/15Freiburg 1 – 0 Mainz
22/11/14Mainz 2 – 2 Freiburg
01/02/14Mainz 2 – 0 Freiburg
17/08/13Freiburg 1 – 2 Mainz
27/02/13Mainz 2 – 3 Freiburg
ទស្សនៈWDW:Mainz 3 – 2 Freiburg
ទស្សនៈPD:Mainz 2 – 0 Freiburg
ទស្សនៈAsianB: Freiburg អាចឈ្នះ

Wolfsburg(14) Vs Schalke(12)
Wolfsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leverkusen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Freiburg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Berlin ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Schalke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dortmund ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Krasnodar ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bremen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Schalke 3 – 0 Wolfsburg
29/08/15Wolfsburg 3 – 0 Schalke
19/04/15Wolfsburg 1 – 1 Schalke
22/11/14Schalke 3 – 2 Wolfsburg
01/02/14Schalke 2 – 1 Wolfsburg
17/08/13Wolfsburg 4 – 0 Schalke
ទស្សនៈWDW:Wolfsburg 0-1 Schalke
ទស្សនៈPD:Wolfsburg 0 – 1 Schalke
ទស្សនៈAsianB: Schalke អាចឈ្នះ

Augsburg(13) Vs Hertha(4)
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bayern Münich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ingolstadt ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hertha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hoffenheim ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Moncheng ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Berlin ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Hertha 0 – 0 Augsburg
15/08/15Augsburg 0 – 1 Hertha
28/02/15Hertha 1 – 0 Augsburg
28/09/14Augsburg 1 – 0 Hertha
19/04/14Augsburg 0 – 0 Hertha
30/11/13Hertha 0 – 0 Augsburg
ទស្សនៈWDW:Augsburg 1 – 2 Hertha
ទស្សនៈPD:Augsburg 0 – 2 Hertha
ទស្សនៈAsianB: Augsburg អាចឈ្នះ

Dortmund(5) Vs Bayern Münich(1)
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Schalke ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sporting ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hamburger ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Augsburg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ PSV ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/08/16Dortmund 0-2 Bayern Münich
22/05/16Bayern Münich 0-0 Dortmund
06/03/16Dortmund 0-0 Bayern Münich
04/10/15Bayern Münich5-1 Dortmund
29/04/15Bayern Münich 1-1 Dortmund
04/04/15Dortmund 0-1 Bayern Münich
ទស្សនៈWDW:Dortmund 0-1 Bayern Münich
ទស្សនៈPD:Dortmund 2-2 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

Darmstadt(15) Vs Ingolstadt(17)
Darmstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Astoria Walldorf ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leverkusen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Ingolstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mainz ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Augsburg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ 1860 Münich ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Darmstadt 2- 0 Ingolstadt
22/11/15Ingolstadt 3- 1 Darmstadt
21/12/14Darmstadt 2- 2 Ingolstadt
10/08/14Ingolstadt 2- 2 Darmstadt
26/05/07Darmstadt 2- 2 Ingolstadt
11/11/06Ingolstadt 2 – 2 Darmstadt
ទស្សនៈWDW:Darmstadt2-0Ingolstadt
ទស្សនៈPD:Darmstadt 1- 0 Ingolstadt
ទស្សនៈAsianB: Darmstadt អាចឈ្នះ

moncheng-0-3-hertha

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print