បាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាម ពូល​ថ្ងៃនេះ Leicester, Dortmund សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងផ្ទះ ខណៈ Sporting, København, Sevilla ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្រៅទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូលថ្ងៃនេះ ក្រុម Leicester, Dortmund មានសង្ឃឹម ឈ្នះក្នុងផ្ទះ ។ ចំណែកក្រុម Sporting, København, Sevilla ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្រៅ ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ពូល E
CSKA Moscow Vs Leverkusen
CSKA Moscow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Monaco ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Amkar Perm ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tula ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Darmstadt ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Fortuna Köln ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leipzig ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Leverkusen 2-2 CSKA Moscow
ទស្សនៈWDW:CSKA Moscow 1 – 1 Leverkusen
ទស្សនៈPD:CSKA Moscow 1 – 1 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: CSKA Moscow អាចឈ្នះ

Monaco Vs Tottenham
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ CSKA Moscow ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nancy ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lorient ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leverkusen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Ham ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Tottenham 1 – 2 Monaco
11/12/15Tottenham 4 – 1 Monaco
02/10/15Monaco 1 – 1 Tottenham
03/08/13Monaco 5 – 2 Tottenham
ទស្សនៈWDW:Monaco 2-1 Tottenham
ទស្សនៈPD: Monaco 1 – 0 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Tottenham អាចឈ្នះ

ពូល F
Sporting Vs Real Madrid
Sporting ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dortmund ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arouca ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Praiense ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Legia ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leganés ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ At.Madrid ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Real Madrid 2 – 1 Sporting
25/10/00Real Madrid 4 – 0 Sporting
12/09/00Sporting 2 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈWDW:Sporting 1-3 Real Madrid
ទស្សនៈPD:Sporting 0 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

Dortmund Vs Legia
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sporting ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hamburger ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bayern Münich ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Legia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cracovia ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pogoń ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Jagiellonia ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Legia 0 – 6 Dortmund
29/07/12Legia 0 – 1 Dortmund
ទស្សនៈWDW:Dortmund 4 – 1 Legia
ទស្សនៈPD:Dortmund 4 – 0 Legia
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

ពូល G
Leicester Vs Brugge
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ København ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ West Brom ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Watford ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Brugge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Porto ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Genk ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sint-Truiden ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Brugge 0 – 3 Leicester
ទស្សនៈWDW:Leicester 3 – 1 Brugge
ទស្សនៈPD:Leicester 2 – 0 Brugge
ទស្សនៈAsianB: Leicester អាចឈ្នះ

København Vs Porto
København ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leicester ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ SønderjyskE ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ AaB ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brugge ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Benfica ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chaves ០-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Porto 1 – 1 København
ទស្សនៈWDW:København 1-1 Porto
ទស្សនៈPD:København 1 – 1 Porto
ទស្សនៈAsianB: Porto អាចឈ្នះ

ពូល H
Zagreb Vs Lyon
Zagreb ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Split ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Istra 1961 ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Juventus ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bastia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Lyon 3 – 0 Zagreb
08/12/11Zagreb 1 – 7 Lyon
28/09/11Lyon 2 – 0 Zagreb
ទស្សនៈWDW:Zagreb 0 – 1 Lyon
ទស្សនៈPD:Zagreb 1 – 2 Lyon
ទស្សនៈAsianB: Lyon អាចឈ្នះ

Sevilla Vs Juventus
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barcelona ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Boca Juniors ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Deportivo ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lyon ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chievo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pescara ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Juventus 0 – 0 Sevilla
09/12/15Sevilla 1 – 0 Juventus
01/10/15Juventus 2 – 0 Sevilla
25/07/09Sevilla 1 – 2 Juventus
ទស្សនៈWDW:Sevilla 1 – 1 Juventus
ទស្សនៈPD:Sevilla 1 – 2 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

2520

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print