បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Bayern Münich, Köln, Moncheng មានសង្ឃឹមក្នុងផ្ទះ

moncheng-1-1-man-city

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Bayern Münich, Köln, Moncheng ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួតសង្ឃឹមឈ្នះ សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ ។

Moncheng(13) Vs Hoffenheim(5)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hertha ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Köln ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Man City ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Hoffenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bayern Münich ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Heidenheim ៥-៤ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Hamburger ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Moncheng 3-1 Hoffenheim
28/11/15Hoffenheim 3 – 3 Moncheng
04/04/15Hoffenheim 1 – 4 Moncheng
02/11/14Moncheng3 – 1 Hoffenheim
22/02/14Moncheng2 – 2 Hoffenheim
15/09/13Hoffenheim 2 – 1 Moncheng
ទស្សនៈWDW:Moncheng 0 – 1 Hoffenheimr
ទស្សនៈPD:Moncheng 0 – 3 Hoffenheim
ទស្សនៈAsianB: Hoffenheim អាចឈ្នះ

Köln(4) Vs Augsburg(12)
Köln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hamburger ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Frankfurt ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Moncheng ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ingolstadt ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hertha ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Augsburg 0 – 0 Köln
05/12/15Köln 0 – 1 Augsburg
02/05/15Augsburg 0 – 0 Köln
06/12/14Köln 1 – 2 Augsburg
31/03/12Augsburg 2 – 1 Köln
30/10/11Köln 3 – 0 Augsburg
ទស្សនៈWDW:Köln 2 – 0 Augsburg
ទស្សនៈPD:Köln 2 – 1 Augsburg
ទស្សនៈAsianB: Augsburg អាចឈ្នះ

Hamburger(18) Vs Bremen(16)
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Köln ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Hoffenheim ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Schalke ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Osnabrück ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Frankfurt ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Hamburger 2 – 1 Bremen
28/11/15Bremen 1 – 3 Hamburger
19/04/15Bremen 1 – 0 Hamburger
23/11/14Hamburger 2 – 0 Bremen
01/03/14Bremen 1 – 0 Hamburger
21/09/13Hamburger 0 – 2 Bremen
ទស្សនៈWDW:Hamburger1-1Bremen
ទស្សនៈPD:Hamburger 0 – 1 Bremen
ទស្សនៈAsianB: Bremen អាចឈ្នះ

Ingolstadt(17) Vs Wolfsburg(14)
Ingolstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Augsburg ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ 1860 Münich ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Darmstadt ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wolfsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Freiburg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Berlin ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Schalke ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Wolfsburg 2 – 0 Ingolstadt
12/09/15Ingolstadt 0 – 0 Wolfsburg
05/12/13Wolfsburg 2 – 1 Ingolstadt
ទស្សនៈWDW:Ingolstadt1-2Wolfsburg
ទស្សនៈPD:Ingolstadt 0 – 1 Wolfsburg
ទស្សនៈAsianB: Wolfsburg អាចឈ្នះ

Frankfurt(7) Vs Dortmund(3)
Frankfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Köln ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ FSV Frankfurt ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bremen ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hamburger ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bayern Münich ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Legia ៨-៤ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Frankfurt 1 – 0 Dortmund
12/01/16Frankfurt 0 – 4 Dortmund
13/12/15Dortmund 4 – 1 Frankfurt
25/04/15Dortmund 2 – 0 Frankfurt
30/11/14Frankfurt 2 – 0 Dortmund
15/02/14Dortmund 4 – 0 Frankfurt
ទស្សនៈWDW:Frankfurt 3-2 Dortmund
ទស្សនៈPD:Frankfurt 2 – 1 Dortmund
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

Bayern Münich(2) Vs Leverkusen(9)
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rostov ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fortuna Köln ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ CSKA Moscow ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Leverkusen 0-0 Bayern Münich
29/08/15Bayern Münich 3-0 Leverkusen
02/05/15Leverkusen 2-0 Bayern Münch
09/04/15Leverkusen 0-0 Bayern Münich
07/12/14Bayern Münich1-0 Leverkusen
16/03/14Bayern Münich2-1 Leverkusen
ទស្សនៈWDW:Bayern Münich 3-0 Leverkusen
ទស្សនៈPD:Bayern Münich 3 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

moncheng-1-1-man-city-1

ដោយ៖ ណារាជ

ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print