បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ Liverpool, Leicester, Chelsea មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

liverpool-6-1-watford

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុមខ្លាំង Liverpool, Leicester, Chelsea ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិល្អនិងមានប្រៀបជាងគូប្រកួត ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Burnley(12) Vs Man City(3)
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Man United ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ West Brom ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Man City ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Moncheng ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/03/15Burnley 1 – 0 ManCity
28/12/14ManCity 2 – 2 Burnley
03/04/10Burnley 1 – 6 ManCity
07/11/09Man City 3 – 3 Burnley
29/12/01ManCity 5 – 1 Burnley
27/08/01Burnley 2 – 4 ManCity
ទស្សនៈWDW:Burnley 0 – 1 ManCity
ទស្សនៈPD:Burnley 0 – 3 ManCity
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ

Hull(18) Vs West Brom(9)
Hull៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Watford ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Southampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sunderland ៣-០ ក្រៅផ្ទះ
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leicester ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Burnley ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/01/15West Brom 1 – 0 Hull
06/12/14Hull 0 – 0 West Brom
25/09/14West Brom 3 – 2 Hull
22/03/14Hull 2 – 0 West Brom
21/12/13West Brom 1 – 1 Hull
31/01/09Hull 2 – 2 West Brom
ទស្សនៈWDW:Hull 0 – 1 West Brom
ទស្សនៈPD:Hull 0 – 2 West Brom
ទស្សនៈAsianB: Hull អាចឈ្នះ

Leicester(14) Vs Middlesbrough(15)
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Brom ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Watford ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brugge ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bournemouth ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Man City ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/01/14Leicester 2-0 Middlesbrough
03/08/13Middlesbrough 1-2 Leicester
19/01/13Leicester 1-0 Middlesbrough
29/09/12Middlesbrough 1-2 Leicester
02/02/12Leicester 2-2 Middlesbrough
29/09/11Middlesbrough 0-0 Leicester
ទស្សនៈWDW:Leicester 0-1 Middlesbrough
ទស្សនៈPD:Leicester 1-0 Middlesbrough
ទស្សនៈAsianB: Leicester អាចឈ្នះ

Liverpool(2) Vs Sunderland(19)
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crystal ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Watford ៦-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Southampton ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Arsenal ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bournemouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Liverpool 2 – 2 Sunderland
31/12/15Sunderland 0 – 1 Liverpool
10/01/15Sunderland 0 – 1 Liverpool
06/12/14Liverpool 0 – 0 Sunderland
27/03/14Liverpool 2 – 1 Sunderland
29/09/13Sunderland 1 – 3 Liverpool
ទស្សនៈWDW:Liverpool 2 – 0 Sunderland
ទស្សនៈPD:Liverpool 3 – 0 Sunderland
ទស្សនៈAsianB: Liverpool អាចឈ្នះ

Swansea(20) Vs Crystal(16)
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stoke ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man United ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Everton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Burnley ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ManCity ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Swansea 1 – 1 Crystal
28/12/15Crystal 0 – 0 Swansea
24/05/15Crystal 1 – 0 Swansea
29/11/14Swansea 1 – 1 Crystal
02/03/14Swansea 1 – 1 Crystal
22/09/13Crystal 0 – 2 Swansea
ទស្សនៈWDW:Swansea 2 – 2 Crystal
ទស្សនៈPD:Swansea 0 – 1 Crystal
ទស្សនៈAsianB: Crystal អាចឈ្នះ

Chelsea (1) Vs Tottenham(5)
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Southampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Everton ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Arsenal ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/05/16Chelsea 2 – 2 Tottenham
29/11/15Tottenham 0 – 0 Chelsea
01/03/15Chelsea 2 – 0 Tottenham
02/01/15Tottenham 5 – 3 Chelsea
04/12/14Chelsea 3 – 0 Tottenham
09/03/14Chelsea 4 – 0 Tottenham
ទស្សនៈWDW:Chelsea 1-0 Tottenham
ទស្សនៈPD:Chelsea 1 – 1 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Chelsea អាចឈ្នះ

liverpool-6-1-watford-1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print