ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា នេះ បានព្រមាន​ដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទណា ដែលបន្ដ​សកម្មភាពដកយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ និងសៀវភៅស្នាក់ នៅសម្រាប់ធ្វើជារបស់ធានា លើការផ្ដល់ឥណទាន ជូនដល់សាធារណជន

ចែករំលែក៖

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា នេះ បានព្រមាន​ដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទណា ដែលបន្ដ​សកម្មភាពដកយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ និងសៀវភៅស្នាក់ នៅសម្រាប់ធ្វើជារបស់ធានា លើការផ្ដល់ឥណទាន ជូនដល់សាធារណជន ព្រោះការធ្វើបែបនេះ​ជាការល្មើសច្បាប់ ៕


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print