តោះស្វែងយល់បន្តិចពីអ្វីហៅថា «ធនធានមនុស្ស»? ហើយអ្វីទៅជា «ឞូលធនមនុស្ស»?

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ : «ធនធានមនុស្ស» ដែលភាសាបរទេសហៅថា Human resources គឺសំដៅដល់បណ្តុំនៃមនុស្ស ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្លាំងពលកម្មក្នុងអង្គភាពមួយ ឬក្នុងវិស័យធុរកិច្ច ឬក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ឬក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

ចំណែកឯ ក្នុងន័យចង្អៀត គេហៅថា «មូលធនមនុស្ស» ដែលភាសាបរទេសហៅថា Human Capital សំដៅដល់មនុស្សដែលមានជំនាញ ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គល ឬក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលពួកគេបានផ្តល់គុណតម្លៃ និងការលះបង់ចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទៅដល់អង្គភាព ឬប្រទេសរបស់ពួកគេ។

ដែលន័យទាំងពីរនេះ វាមានន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពាក្យថា កម្លាំងពលកម្ម បុគ្គលិក សហគម ឬងាយយល់គឺសំដៅទៅលើ «ឞនុស្ស» ហ្នឹងឯង។

តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាង «មូលធនមនុស្ស» និង «ធនធានមនុស្ស» ?

» ភាពខុសគ្នារវាង «មូលធនមនុស្ស» និង «ធនធានមនុស្ស» ស្ថិតនៅក្នុងការពិត ដែលថាខណៈពេល «ធនធានមនុស្ស» ត្រូវបានផ្តោតទៅលើការងារ ដែលសម្តែងដោយមនុស្ស, «មូលធនមនុស្ស» គឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងជាមួយនឹងសមត្ថភាព និងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់មនុស្សដែលមាន។

«ធនធានមនុស្ស» ត្រូវបានកំណត់បានផងដែរ ជាសាខានៅក្នុងអង្គភាពមួយ ដែលជ្រើសរើសមូលធនបុគ្គលិកនៅក្រៅប្រទេស ចំណែក «ឞូលធនមនុស្ស» គឺជាការវាស់វែងលើសមត្ថភាព និងជំនាញ, «នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស» ត្រូវការពីបុគ្គលិកអនាគត៕

...

ដោយ : លោក អុឹម វុត្ថា

ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖
ads2 ads3 ambel-meas ads6 scanpeople ads7 fk Print