បាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូល​ថ្ងៃនេះ Benfica, Man City, Barcelona, Bayern Munich រំពឹងឈ្នះក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

basel-4-0-ludogorets-1

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូលថ្ងៃនេះ ក្រុម Benfica, Man City, Barcelona, Bayern Münich ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិ ល្អជាងគូប្រកួត មានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុ សម្រាប់ថ្ងៃបើកឆាកក្របខ័ណ្ឌកំពូលនៅ អឺរ៉ុបមួយនេះ ។

ពូល A
Basel Vs Ludogorets
Basel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rapperswil ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lugano ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Thun ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ludogorets ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Plzeň ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lokomotiv ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cherno More ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/14Basel 4 – 0 Ludogorets
23/10/14Ludogorets 1 – 0 Basel
28/08/13Basel 2 – 0 Ludogorets
22/08/13Ludogorets 2 – 4 Basel
ទស្សនៈWDW:Basel 3 – 1 Ludogorets
ទស្សនៈPD:Basel 2 – 0 Ludogorets
ទស្សនៈAsianB: Ludogorets អាចឈ្នះ

ParisSG Vs Arsenal
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Metz ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Monaco ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Saint-Étienne ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leicester ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Watford ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:ParisSG 1 – 1 Arsenal
ទស្សនៈPD: ParisSG 2 – 1 Arsenal
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

Dynamo Kyiv Vs Napoli
Dynamo Kyiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Volyn ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vorskla ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Shakhtar ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pescara ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ AC Milan ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Palermo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Dynamo Kyiv1-1Napoli
ទស្សនៈPD:Dynamo Kyiv 1 – 1 Napoli
ទស្សនៈAsianB: Dynamo Kyiv អាចឈ្នះ

Benfica Vs Beşiktaş
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Setúbal ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nacional ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arouca ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Beşiktaş ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Olympiakos ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Galatasaray ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Konyaspor ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Benfica 2-1 Beşiktaş
ទស្សនៈPD:Benfica 2 – 0 Beşiktaş
ទស្សនៈAsianB: Beşiktaş អាចឈ្នះ

Barcelona Vs Celtic
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Betis ៦-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bilbao ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Alavés ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Celtic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hapoel ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Aberdeen ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rangers ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/16Barcelona 3 – 1 Celtic
12/12/13Barcelona 6 – 1 Celtic
02/10/13Celtic 0 – 1 Barcelona
08/11/12Celtic 2 – 1 Barcelona
24/10/12Barcelona 2 – 1 Celtic
05/03/08Barcelona 1 – 0 Celtic
ទស្សនៈWDW:Barcelona 3 – 0 Celtic
ទស្សនៈPD:Barcelona 4 – 0 Celtic
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

Man City Vs Moncheng
Man City ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bucureşti ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Man United ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leverkusen ២-១ ក្នុងផ្ទះឈ្នះ Hannover ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Freiburg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/12/15ManCity 4 – 2 Moncheng
01/10/15Moncheng 1 – 2 ManCity
ទស្សនៈWDW:ManCity 2-1 Moncheng
ទស្សនៈPD:ManCity 2 – 0 Moncheng
ទស្សនៈAsianB: Moncheng អាចឈ្នះ

Bayern Münich Vs Rostov
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carl Zeiss Jena ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bremen ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Schalke ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rostov ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajax ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Terek Grozny ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sovetov ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Bayern Münich 5-0 Rostov
ទស្សនៈPD:Bayern Münich 4 – 0 Rostov
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

PSV Vs At.Madrid
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Alkmaar ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Zwolle ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Groningen ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alavés ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leganés ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Celta Vigo ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/16At.Madrid 0 – 0 PSV
25/02/16PSV 0 – 0 At.Madrid
27/11/08At.Madrid 2 – 1 PSV
17/09/08PSV 0 – 3 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:PSV 0 – 0 At.Madrid
ទស្សនៈPD:PSV 0 – 1 At.Madrid
ទស្សនៈAsianB: PSV អាចឈ្នះ ៕

basel-4-0-ludogorets-2

ដោយ៖ ណារាជ

...

11111


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print